Fakturačné údaje

Solid Wooden Products Slovakia s.r.o.
Švábska 6820/30
080 05 Prešov
Slovensko

IČO: 52085317
DIČ: 2120883039
IČ DPH: SK2120883039

IBAN: SK73 8330 0000 0025 0153 9927
SWIFT: FIOZSKBA

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37343/P.